Nauka pływania dla dzieci i młodzieży

Zajęcia nauki pływania dla dzieci w Zielonej Górze

Kursy odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach:
GRUPA I – 15:30 – 16:15
GRUPA II – 16:30 – 17:15
GRUPA III – 17:30 – 18:15
GRUPA IV – 18:30 – 19:15
Zajęcia nauki pływania dla dzieci objęte są kursem trwającym 16 godzin lekcyjnych 바위처럼 다운로드.

Informacje ogólne

Nauka pływania dzieci jest dostosowana do wieku, sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia: harmonijny rozwój fizyczny dziecka dzięki odpowiedniemu doborowi środków i metod, prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych 위 백업 매니저.
Dzięki naszym treningom dzieci zdobywają umiejętności ruchowe przydatne zarówno w wodzie jak i przy uprawianiu innych sportów.

Zdrowie

Dla każdego młodego człowieka niezwykle istotne jest prawidłowe stymulowanie jego rozwoju fizycznego i psychicznego mfc140u.dll 다운로드. Nasze zajęcia znakomicie wpływają na obie te sfery. Poprzez proste, a później coraz to bardziej skomplikowane ćwiczenia w wodzie dzieci nabierają pewności siebie i prawidłowo rozwijają swoją sylwetkę Download Google Translate. Pływanie jest sportem, który w doskonały sposób podwyższa kondycję fizyczną i wytrzymałość.

Program zajęć

Zajęcia mają na celu zdobycie następujących umiejętności:

  • samodzielne przemieszczanie się w pozycji leżenia na piersiach z deską;
  • samodzielne przemieszczanie się w pozycji leżenia na grzbiecie z deską;
  • zanurzenie głowy na czas 3-10 sekund;
  • wykonywanie poślizgów w pozycji na plecach i piersiach przy asyście instruktora;
  • pływanie w poślizgu na piersiach i grzbiecie z różnym ułożeniem ramion;
  • docelowo przepłynięcie 20m na piersiach i plecach;
  • jako kontynuację programu proponujemy kontynuowanie kursu w ramach doskonalenia pływania
Share This