Doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży

Zajęcia doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży

Kursy odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach:

GRUPA I – 15.30 – 16.45
GRUPA II – 16.30 – 17.45
GRUPA III – 17:30 – 18:15
GRUPA IV – 18:30 – 19:15

Zajęcia doskonalenia pływania dla dzieci objęte są kursem trwającym 16 godzin lekcyjnych Download the subtitles of Ready Player One Korean.

Doskonalenie pływania prowadzone programowo pozwala między innymi na:

 • rzeczywiste doskonalenie technik pływania
 • naukę nieznanych technik pływackich
 • poszerzenie wiedzy z zakresu pływania
 • poprawę poziomu wydolności fizycznej
 • zwiększenie siły mięśniowej
 • zwiększenie wytrzymałości mięśniowej
 • zwiększenie dopływu dodatnich bodźców psychicznych, związanych z ćwiczeniami fizycznymi dającymi poczucie wzrastającej sprawności własnego ciała
 • wzrost lub utrzymanie się dostatecznego poziomu nieswoistej odporności przeciwzakaźnej
 • poprawę sprawności układu krążenia
 • poprawę sprawności układu oddychania
 • zwiększenie możliwości aerobowych (tlenowych) organizmu

Doskonalenie pływania 포츈 하모니? program (w wielkim skrócie):

 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia napędowe
 • skoki elementarne
 • skoki startowe
 • start do pływania na grzbiecie
 • nauka pływania stylem grzbietowym (grzbiet)
 • nauka pływania stylem dowolnym (kraul)
 • nauka pływania stylem klasycznym (żabka)
 • nauka pływania stylem motylkowym (delfin)
 • doskonalenie pływania stylem grzbietowym (grzbiet)
 • doskonalenie pływania stylem dowolnym (kraul)
 • doskonalenie pływania stylem klasycznym (żabka)
 • doskonalenie pływania stylem motylkowym (delfin)
 • nauczanie i doskonalenie nawrotów do wszystkich stylów pływackich
 • ćwiczenia zwiększające możliwości aerobowe organizmu
 • podstawy płetwonurkowania
 • podstawy ratownictwa
 • korygowanie wad postawy
 • kształtowanie siły, szybkości i wytrzymałości w zależności od wieku

Serdecznie zapraszamy na doskonalenie pływania dla dzieci w Zielonej Górze przy ul kgl win. Francuskiej 25a. Każdego z uczestników traktujemy indywidualnie. Oceniamy poziom sprawności przy poruszaniu się w wodzie, ogólną kondycję fizyczną a następnie kierujemy do konkretnej, najlepszej naszym zdaniem na danym etapie grupy szkoleniowej 그대라는사치 mr 다운로드. Dzięki naszym wskazówką, ćwiczeniom oraz odpowiedniemu i systematycznemu treningowi każdy będzie mógł osiągnąć poziom, przy którym przepłynięcie 1 a nawet 2 kilometrów bez nadmiernego zmęczenia stanie się możliwe do osiągnięcia 로고 목업 다운로드.

Share This